کنترل گوشی با شماره

ژوئن 9, 2019
نظارت بر خانواده

نظارت بر خانواده با معرفی نرم افزارهای کنترل گوشی و تبلت فرزندان

آیا معتقدید که تکنولوژی زندگی فرزندان شما را ارتقاء می‌دهد؟ اگر جواب شما “بله” باشد پس تنها نیستید! نتیجه تحقیقات در بسیاری از کشورهای جهان نشان […]