کانال پیام رسان سروش

ژانویه 4, 2018
پیام رسان ایرانی

پیام رسان ایرانی برای جایگزینی تلگرام

با توجه به فیلتر تلگرام که به گفته مسئولان در روزهای آتی باز خواهند شد اما اگر باز نشود پیام رسان ایرانی برای جایگزینی تلگرام  میتواند […]