چگونه تماس صوتی تلگرام را فعال کنیم

سپتامبر 25, 2017
تماس صوتی تلگرام

تماس صوتی تلگرام را چگونه فعال کنیم؟

تماس صوتی تلگرام چند ماه قابلیت تماس صوتی را برای کاربران اروپایی خود فعال کرد و متاسفانه تماس صوتی تلگرام برای  کاربران ایرانی فعال نیست .امروز […]