پهپاد

دسامبر 13, 2019
پهپاد پستچی

پهپاد پستچی چیست و چگونه می توان از آن استفاده کرد؟

چند روز پیش در پی پست اینستاگرامی که وزیر ارتباطات کشور آقای جهرمی منتشر کردند و در آن خبر از یک سوپرایز در پنجشنبه 21 آذر […]