نوجوانان و اینترنت

آگوست 13, 2020
کنترل نوجوانان در فضای مجازی

کنترل نوجوانان در فضای مجازی با استفاده از نرم افزار

امروزه ما دیگر کودکان و نوجوانان را در گوشه و کنار خیابان یا حتی حیاط خانه ها در حال بازی و گفت و گو نمی بینیم. […]