نرم افزار تست باتری اندروید

سپتامبر 11, 2017

سلامت باتری آیفون را چگونه چک و متوجه شویم؟

سلامت باتری آیفون را میتوان با  ابزار های کارامد زیادی چک کرد و میزان باقی مانده از شارژ باتری را مشخص نمایند. نرم افزار هایی  هستند […]