موقعیت مکانی ایران

اکتبر 21, 2017

موقعیت مکانی را از چه راه هایی می توان تعیین نمود

موقعیت مکانی ، موقعیت جغرافیایی تشکیل شده از دو عدد است که مختصات فرد یا دستگاه را نشان می دهد. این اعداد با دقت بالایی  طول […]