مضرات اینترنت برای کودکان

آوریل 6, 2020
اینترنت و کودکان

اینترنت و کودکان / روش های مقابله با آسیب های فضای مجازی

این روزها با فراگیری اینترنت در سراسر دنیا، شاهد استفاده بیش از حد کودکان و نوجوانان از فضای مجازی هستیم. جالب اینجاست که بسیاری از والدین […]