مترجم همراه در سفر

جولای 31, 2017

مترجم همراه نسخه دائمی برنامه بدون خرید مجدد اعتبار

مترجم همراه  سخنگو ویرا بالغ بر ۲۴ زبان مهم و زنده دنیا و که با ۵۰ هزار جمله پیش فرض درسطح اول مترجمهای دنیا است  دسته […]