قرنطینه خانگی در سیزده به در

مارس 31, 2020
13به در

13به در سال 99 قانون قرنطینه از درب منازل اعمال می شود

همانطور که همه ما می دانیم، سیزده به در از قدیمی ترین جشن های ایرانیان باستان است که در 13 فروردین جشن گرفته می شود. این […]