قابلیت جدید تلگرام

آگوست 28, 2018
پاسپورت تلگرام

پاسپورت تلگرام و کاربرد آن چیست ؟ چگونه آن را فعال کنیم ؟

قابلیتی جدید که تلگرام در آخرین نسخه خود معرفی کرده است پاسپورت تلگرام یا telegram passport می باشد که قابلیت و کاربردهای مختلفی برای کاربران خود […]