ثبت اختراع بین المللی

آوریل 16, 2019
ثبت نرم افزار

ثبت نرم افزار در ایران و به صورت بین المللی چه مراحلی دارد؟

با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی و آمدن سیستم های هوشمند مختلف به بازار، نیاز مردم به نرم افزارها نیز روز به روز افزایش می یابد. […]