تاریخ جمعه سیاه

نوامبر 12, 2017
جمعه سیاه

جمعه سیاه یا بلک فرایدی روز بزرگ حراج اجناس

تا به امروز به احتمال زیاد نام بلک فرایدی (Black Friday) یا جمعه سیاه به گوشتان رسیده است که در واقع طبق سنتی در آمریکایی، یک […]